Sijainti: Runeberginkatu 15 A, 6.krs (Kamppi) 00100 Helsinki, Finland
 

Mitä on yksilöllinen lääketiede?

Mitä on yksilöllinen lääketiede?

Yksilöllinen lääketiede tarkastelee potilasta kokonaisuutena. Tavoitteenamme on löytää yksittäisten oireiden taustalta niiden aiheuttaja, eli juurisyy ja puuttua siihen. Usein oireet palaavat ennemmin tai myöhemmin jos niiden perimmäistä aiheuttajaa ei hoideta. 

Lääkärimme ja terapeuttimme käyttävät paljon aikaa siihen, että todella ymmärtäisivät potilaan tilannetta. Laajan esitietolomakkeen tarkoituksena on kokonaisvaltainen kuva terveyshistoriasta sekä miten henkilön elämäntavat, geneettiset ja ympäristölliset tekijät voivat vaikuttavat terveyteen.

Mitä eroa on yksilöllisellä ja funktionaalisella lääketieteellä?

Ei mitään. Käytämme molempia termejä. Pidämme yksilöllisyydestä.

Mikä sitten tekee siitä yksilöllistä?

 • Henkilökohtainen ja yksilöllinen lähestymistapa. Ammattilaisemme todella näkevät aikaa ja vaivaa asiakkaan tilanteen kartoittamiseen. 
  Korostamme vastaanoton ja asiakkaan välistä aktiivista yhteistyötä positiivisten tuloksien saavuttamiseksi. Kaikilla on oma ainutlaatuinen 
  historiansa, elintavat, geneettiset, biokemialliset ja ympäristölliset vaikuttajat. Vastaanottoaikamme voi olla hieman pidempi kuin yleensä, 
  mutta näin ehdimme varmasti paneutua asiaan syvällisesti. Vastaanottoaika on vähintään 60 min.
 • Monissa tapauksissa käytämme apuna geenitestejä ja kehon toiminnallisuutta tutkivia testejä tilanteen täsmälliseksi kartoittamiseksi. 
 • Kokonaisvaltainen hoito optimaalisen terveyden palauttamiseksi. Hoitoon voi kuulua lääkehoitoja, mutta niihin voi sisältyä myös ravitsemusohjeet 
  ja ravintolisät, liikuntasuositukset ja muut elämäntapamuutokset. Saat meiltä apua ja vinkkejä myös esimerkiksi stressinhallintaan, unihygieniaan, 
  tupakoinnin lopettamiseen jne.
 • Yhteistyö vastaanoton ja asiakkaan välillä. Yksilöllinen lääketiede kannustaa myös potilaita itse hankkimaan tietoa ja tulemaan tietoiseksi kehostaan 
  ja kuinka se toimii. Asiakas voi saada vastaanotolta paljon yksilöllistä tietoa ja ymmärrystä mikä auttaa heitä kehittämään ja ylläpitämään terveyttä tavalla, 
  joka on heidän kannalta paras ja kustannustehokkain.

Onko se tavanomaisen lääketieteen vastakohta?

Ei. Viime vuosikymmenten aikana lääketiede ja terveydenhoito ovat kehittyneet valtavasti. Perinteisessä/tavanomaisessa lääketieteessä painopiste on ensisijaisesti oireenmukaisella hoidolla, kun taas funktionaalinen lääketiede keskittyy oireiden aiheuttajan, eli juurisyyn hoitoon. Koemme myönteistä vuoropuhelua näiden kahden maailman välillä ja pyrimme luomaan vahvan yhteyden perinteisen lääkehoidon ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin laajan lähestymistavan välille. Tämä tapahtuu yksilöllisen hoidon avulla, joka keskittyy ongelman syihin eikä vain oireisiin. Funktionaalinen lääketiede pohjautuu hyvin paljon tieteellisesti erittäin kehittyneiden tilastojen ja tekniikoiden hallitsemiseen, kuten genetiikan, biokemian ja immunologian saralta sairauksien syntymisen ja etenemisen ymmärtämisen. Napsauttamalla tätä näet yksinkertaisen vertailun perinteisen ja funktionaalisen lääketieteen välillä. 
Lue lisää funktionaalisesta lääketieteestä täältä.

Onko yksilöllinen lääketiede vain kroonisista vaivoista kärsiville?

Yksilöllinen lääketiede voi olla avuksi monenlaisiin vaivoihin. Monet ovat löytäneet toimivan tavan hoitaa kroonisia terveysongelmia joihin allopaattisista lääkkeistä ei ole ollut apua. Se voi olla avuksi myös niihin vaivoihin, jotka tavanomainen lääketiede joskus jättää huomioimatta, kuten stressi, uupumus, unettomuus, ahdistus, masennus, jne. Se on osoittautunut myös menestyksekkääksi keinoksi hoitaa neurologisia sairauksia kuten autismia ja OCD:ta. Se on myös hyvä työkalu elämäntapojemme edistämiseksi, jolloin taas ennaltaehkäistään vakavampia sairauksia kehittymästä. Geneettinen testaus ja säännöllinen profilointi mahdollistavat tunnistamaan kroonisten sairauksien mahdolliset perinnölliset ja ympäristölliset riskitekijät ja auttavat mukautumaan näiden riskien minimoimiseksi. Monet ovat käyttäneet funktionaalisen lääketieteen lähestymistapaa parantamaan henkistä ja fyysistä hyvinvointia tai yksinkertaisesti varmistamaan, että voivat saavuttaa elämänsä aikana niin hyvän terveyden kuin mahdollista.

Joten se on ihmeratkaisu joka voi parantaa mitä vain?

Näemme sen olennaisena osana terveydenhuollon tulevaisuutta. Mutta nimenomaan yksilöllisen lääketieteen yksi keskeisimmistä periaatteista on suhtautua varauksella kaikkeen, joka tarjoaa “yhtä ratkaisua". Yksilöllisen lääketieteen ratkaisuihin liittyy yleensä useita erilaisia asioita. Yksilöllisen lääketieteen harjoittajat työskentelevät usein tiiviissä yhteistyössä eri alojen ammattilaisten kanssa varmistaakseen, että hoito on kokonaisvaltaista potilaan kannalta. Suosimme yhteistyötä korostavaa lähestymistapaa terveyteen.

Miten voin tietää, voisiko se olla oikea hoitomuoto minulle?

Ota yhteyttä asiakastukeemme info@nordicclinic.fi tai 09 2314 4423, niin voitte keskustella terveydellisistä haasteistasi ja voisiko niihin löytyä apua meiltä.