Tieteellinen tutkimus

Tieteellinen tutkimus ja sen edistäinen on olennainen osa toimintaamme. Kaikki hoitoprotokollamme perustuu tutkittuun tietoon. Käytämme standardoituija tutkimusmenetelmiä ja kontrolliryhmiä aina kun mahdollista. Tällä hetkellä teemme yhteistyötä Karolinska-Instituutin tutkimuslaitoksen kanssa.


TUTKIMUKSET

Jatkuva tutkimus kokonaisvaltaisen hoidon vaikutuksesta asiakkaidemme terveyteen

Kokonaisvaltainen hoito perustuu yksilön henkilökohtaisien terveystekijöiden tuntemiseen ja niiden pohjalta suunniteltuun hoito-ohjelmaan. Potilaamme eroavat huomattavasti oirekuviltaan ja diagnooseiltaan. Siksi heille ei myöskään usein sovi täysin sama hoito. Tästä syystä Nordic Clinic on sijoittanut tieteelliseen tutkimukseen, jossa seuraamme potilaidemme oireiden kehitystä ennen ja jälkeen yksilöllisesti suunniteltua hoitoa.

Tällä jatkuvalla tutkimuksella arvioimme hoitomme tehokkuutta. Uusilla potilailla on usein mahdollisuus halutessaan osallistua tutkimukseen. Osallistujat täyttävät terveyskyselyn ennen ensimmäistä konsultaatiota ja sen jälkeen kerran kuussa vuoden ajan. Vuoden päästä he täyttävät seurantakyselyn. Kyselyssä kartoitetaan terveyden eri osa-alueita, esimerkiksi stressiä, uupumusta ja vatsaoireita. Tutkimuksemme toteutetaan yhteistyössä Tukholman yliopiston kanssa ja julkaistaan tieteellisessä lehdessä.
 

Tutkimus kokonaisvaltaisen hoidon vaikutuksesta IBS-potilaiden oireisiin ja elämänlaatuun

Toteutamme tutkimusta yhdessä Karolinska-Instituutin, Tukholman yliopiston ja NNPLM:än (Nordic Network for Personalised Lifestyle Medicine) kanssa. Tutkimusryhmässä tarkastellaan IBS-potilaita, joiden elämänlaatu ja terveys on huomattavasti alentunut sairauden vuoksi. Tutkimusryhmän henkilöt ovat kokeilleet ns. perinteisiä koululääketieteellisiä hoitoja saamatta apua IBS-oireisiin. Tutkimus kartoittaa kokonaisvaltaisen hoidon vaikutusta IBS-potilaiden oireisiin ja elämänlaatuun.

Copyright © Nordic Clinic 2021