Irritabel tarm (IBS)

Irritabel tarm som förkortas IBS från engelskans irritable bowel syndrome är idag en mycket vanlig diagnos. Vanliga symptom vid IBS är förstoppning, diarré, gaser, magsmärtor, uppblåsthet och illamående. Vid dessa besvär har primärvården som rutin att utesluta allvarligare diagnoser såsom celiaki, ulcerös kolit, Crohns sjukdom och tarmcancer. Om inga avvikelser hittas får patienten ofta diagnosen IBS och blir inte sällan hemskickad med råd att undvika viss mat. IBS anses ibland vara en “slaskdiagnos” som används när man inte har hittat ‒ eller letat efter ‒ orsaker till symptomen. Symtom vid IBS kan variera mycket mellan olika individer och diagnosen som entitet är starkt ifrågasatt av vissa experter på området. 

Många patienter med IBS upplever att deras läkare inte inser hur begränsande IBS kan vara. Tillståndet varierar i allvarlighetsgrad från mild till svår och vid svår IBS kan symptomen ha en stark inverkan på livskvalitet. Dessutom går IBS ofta hand i hand med psykiska besvär såsom depression, ångest, oro och stresskänslighet. Anledningen till detta är att inflammation i tarmen leder till inflammation i hjärnan, med psykiska åkommor som följd. Detta område har blivit ett av de hetaste fälten i den medicinska forskningen. Vidare har forskningen visat att mag- och tarmproblem är en av de främsta riskfaktorerna för produktivitetsbortfall på arbetsplatsen. Det finns alltså många incitament att gå djupare när det gäller IBS än att bara ställa en diagnos – både för individen och ur ett samhällsekonomisk perspektiv.

IBS uppstår aldrig utan orsak. Det finns en mycket stor mängd forskning som visar på vad som kan trigga IBS-symptom. Många av dessa orsaker går dessutom utmärkt att påvisa. Följande faktorer har identifierats som möjliga grundorsaker till IBS-symptom:

På Nordic Clinic tar vi ett helhetsgrepp kring IBS. Vi arbetar med kost och livsstil samt olika typer av tester för att identifiera infektioner, SIBO och andra obalanser i tarmfloran. Vid behov gör vi även sömnutredningar och vi kan titta på stresshormoner. Många av våra patienter får snabbt symptomlindring när behandlingen har kommit igång.

Copyright © Nordic Clinic 2021