ADHD ja ADD

ADHD ja ADD ovat kehityksellisiä käytöshäiriöitä. Ne ovat saman häiriön eri ilmenemismuotoja. Ydinoireita ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. ADHD:lle ominaisia piirteitä ovat myös mielialan vaihtelut, vaikeudet sosiaalisessa kanssakäymisessä, koulusuoriutumisen ongelmat, yliherkkyys ärsykkeille, muutosvastaisuus ja laskenut joustamiskyky. ADHD voidaan diagnosoida missä iässä tahansa. ADHD-diagnoosi edellyttää, että tietyt oirekriteerit täyttyvät ja että oireet häiritsevät merkittävästi elämää. Ihmisellä voi olla ADHD:lle tyypillisiä piirteitä, mutta ne eivät välttämättä täytä ADHD:n kriteeriä.


ADHD:N OIREET

Käytöshäiriöihin liittyy vaikeus keskittää ja ylläpitää huomiota. Pienemmillä lapsilla oireet painottuvat levottomuuteen ja yliaktiivisuuteen. Voi myös esiintyä univaikeuksia, ärtyneisyyttä ja ongelmia muodostaa sosiaalisia suhteita. Nuoruudessa oirekuva painottuu tarkkaamattomuuteen koulussa, kotona ja harrastuksista. Esimerkiksi keskustelussa mukana pysyminen voi olla vaikeaa. Myös motorinen ylivilkkaus on tyypillistä nuoruudessa. Aikuisuudessa toiminnaohjauksen ja tarkkaavuuden oireet voivat vaikeuttaa esimerkiksi työntekoa. Aikuisuudessa myös impulsiivisuus ja riskinhakuisuu voivat lisääntyä. Kaikissa elämänvaiheissa ADHD voi heikentää merkittävästi arjen toimintakykyä ja elämänlaatua.

ADD:ssä esiintyy ADHD:lle tyypillisiä oireita ilman hyperaktiivisuutta.

KOULULÄÄKETIETEELLINEN HOITO

ADHD:n  diagnoosi tapahtuu yleensä neuropsykologisessa tutkimuksessa. Diagnoosiin käytetään myös koulumenestystä, vanhempien kokemusta, kouluterveydenhuollon merkintöjä, ja haastattelua. On olennaista, että tutkitaan myös muut mahdolliset häiriöt, jotka voivat aiheuttaa samantyyppisiä oireita, esimerkiksi oppimishäiriöt, masennustilat, henkinen stressi, kodin ilmapiiri ja sairaudet. ADHD:n hoitoon kuuluu henkilön elämänlaadun tukeminen monin eri tavoin. Hankalampien oireiden hoitoon käytetään usein lääkityksiä, jotka lisäävät keskushermoston dopamiinia ja noradrenaliinia. Lisäksi sekä ADHD-diagnoosin saaneen henkilön sekä peykoedukaatio on tärkeää.

ADHD:N SYYT 

ADHD:n ilmenemiseen vaikuttavat perinnölliset tekijät, aivojen epätyypillinen kehitys, ja tiettyjen aivoalueiden ja yhteyksien epätavallinen toiminta, Ympäristötekijät lapsuudessa ja äidin raskausajan elintavat voivat vaikuttaa ADHD:n oireiden voimakkuuteen.

ADHD:N / ADD:N HOITO NORDIC CLINICILLÄ

Keskitymme hoidossa yksilöllisiin haasteisiin ja kehon biokemialliseen tilan tasapainottamiseen. Painotamme yksilöllistä hoitosuunnitelmaa, jossa otamme huomioon oireita laukaisevat tekijät, henkilön biokemian, elämäntavat ja ympäristön. Ravintosuunnittelu on merkittävä osa hoitosuunnitelmaa. Mietimme, kuinka voimme lievittää oireita ja tukea henkilön elämänlaatua kokonaisvaltaisesti.

Merkittävänä osana hoitoa ovat ravinto-ohjeet. Esimerkiksi ruoka-aineallergiat voi lisätä oireilua. Tutkimukset ovat osoittaneet, että ADHD / ADD:hen voi liittyä yliherkkyys maitoproteiinille tai gluteiinille. Näiden saanti voi lisätä neuropeptidien määrää ja aiheuttaa tulehdusta keskushermostossa. Verikokeilla ja ulostenäytteellä voidaan saada lisätietoa ruoka-aineallergioista. Lisäksi ulostenäyte antaa tietoa suoliston ja ruoansulatuksen tilasta yleisesti. Näyte analysoi esimerkiksi suoliston mikrobitasapainon, maitohappobakteerit, vastustuskyvyn, sienen liikakasvun, suolen pinnan läpäisevyyden, suoliston tulehdustilan ja ruoansulatusentsyymit.

Copyright © Nordic Clinic 2021