Aspergerin oireyhtymä

Aspergering oireyhtymä on neurobiologinen kehityshäiriö, joka kuuluu autismikirjoon. Kuten autismissa, Aspergerin oireyhtymään liittyvät sosiaalisen vuorovaikutuksen poikkeavuudet, mielenkiinnon kohteiden rajoittuneisuus ja käytöksen kaavamaisuus. Aspergerin oireyhtymässä ei kuitenkaan esinny kielellisen- tai kognitiivisen kehityksen viivästymää, kuten autismissa. Asperger huomataan yleensä vasta koulun aloittamisen jälkeen, jossa sosiaalisten vuorovaikutustaitojen tärkeys korostuu. 


ASPERGERIN OIREYHTYMÄN OIREET

Aspergerin oireyhtymään liittyy usein erityislahjakkuus, mutta haasteita sosiaalisessa toiminnassa. Ihminen saattaa esimerkiksi puhua kaavamaisesti samasta aiheesta useita tunteja. Hän ei kykene lukemaan sosiaalisia tilanteita tai toisten ihmisten tunteita, eikä muokata käytöstään sopivaksi. Toisinaan puheen kehittyminen on joko aikaistunut tai viivästynyt. Muut lapset voivat kokea hänet dominoivaksi tai juuttuvaksi leikkiessä. Koska sosiaaliset tilanteet ovat vaikeita, on kaverisuhteiden muodostaminen ja ylläpitäminen haasteellista. Murroiässä voi esiintyä mielenterveyden haasteita.

KOULULÄÄKETIETEELLINEN HOITO

Aspergeroireiden hoito on moniammatillista ja siihen kuuluu toimintaterapiaa, puheterapiaa ja neuropsykologista ohjausta. Hoitamattomana oireyhtymän piireet voivat lisätä riskiä masennukselle, ahdistukselle, pakko-oireille ja jopa psykoottisille jaksoille. Toisinaan kognitiivinen käyttäytymisterapia auttaa aspergeriin liittyvien oireiden hoidossa.

ASPERGERIN OIREYHTYMÄN SYY

Aspergerin oireyhtymälle ei ole yhtä tiettyä syytä. Nykykäsityksen mukaan Aspergerin oireyhtymä on perinnöllinen. Samassa suvussa voi esiintyä autismia, dysfasiaa, skitsofreniaa, kaksisuuntaista mielialahäiriötä, pakko-oireista häiriötä (OCD) sekä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriötä (ADHD).

ASPERGERIN OIREYHTYMÄN HOITO NORDIC CLINICILLÄ

Asiantuntijamme hoitomenetelmät perustuvat viimeisimpiin hoitosuosituksiin ja tutkittuun tietoon autismin kirjon häiriöistä (www.autism.com). 

Keskitymme hoidossa yksilöllisiin haasteisiin ja kehon biokemialliseen tilan tasapainottamiseen. Painotamme yksilöllistä hoitosuunnitelmaa, jossa otamme huomioon oireita laukaisevat tekijät, henkilön biokemian, elämäntavat ja ympäristön. Viime vuosina tutkimuksissa on huomattu, että autismin kirjoon ja Aspergerin oireyhtymään voi liittyä suolisto-oireita. Tähän voi liittyä esimerkiksi ruoansulatusongelmat ja ruoka-aineallergiat. Allergisoivien ruoka-aineiden saanti (esim. maito ja gluteiini) voi lisätä neuropeptidien määrää keskushermostossa ja vaikeuttaa oireita. Virtsanäyte voi antaa lisätietoa näiden neuropeptidien määrästä. Lisäksi ulostenäyte antaa tietoa suoliston ja ruoansulatuksen tilasta yleisesti. Näyte analysoi esimerkiksi suoliston mikrobitasapainon, maitohappobakteerit, vastustuskyvyn, sienen liikakasvun, suolen pinnan läpäisevyyden, suoliston tulehdustilan ja ruoansulatusentsyymit.

Rasksametallialtistus voi myös vaikeuttaa oireita ja tätä voidaan tutkia virtsanäytteellä. Hoitosuunnitelma voidaan laatia näiden vähentämiseksi elimistöstä. Hoitoon kuuluu myös ravinto-ohjeet ja kokonaisvaltaiset elintapaohjeet.

Copyright © Nordic Clinic 2021