OCD

OCD eli pakko-oireinen häiriö tarkoittaa toistuvia pakkoajatuksia (obsessioita) tai pakkotoimintoja (kompulsioita). Nämä haittaavat merkittävästi elämää ja ovat turhauttavia ja ahdistavia niitä kokevalle. Suurimalla osalla ne alkavat nuoruudessa.


OCD OIREET

Pakko-ajatuksia ovat toistuvat arkihuolista poikkeavat pelot, ajatukset tai mielikuvat, jotka toistuvat jatkuvasti ja aiheuttavat turhautumista. Niitä voi olla esimerkiksi pelko siitä, että on vahingossa loukannut jotakuta ajaessaan autoa, jättänyt uunin päälle tai unohtanut sammuttaa valot. Ne voivat myös liittyä pelkoon saada tartunta, joutua väkivallan kohteeksi tai olla hallitsematta itseään. Nämä voivat johtaa kompulsioihin eli pakkotoimintoihin. Näistä tavallisia ovat jatkuva käsien peseminen, esineiden järjestely, hellan ja lukkojen tarkisteleminen, mielessä rukoilu, mielessä laskeminen, sanojen toistelu, rituaalinen toiminta jne. Näiden tarkoitus on lievittää pakkoajatusten tuottamaa ahdistusta, mutta ne voivat niin ikään aiheuttaa lisää ahdistusta. Lieviä pakko-oireisia toimintoja voi esiintyä toisinaan myös terveillä yksilöillä. Pakko-oireisessa häiriössä taas pakkoajatukset ja pakkotoiminnot vievät enemmän kuin tunnin joka päivä, aiheuttavat kärsimystä ja haittaavat elämää.

KOULULÄÄKETIETEELLINEN HOITO

Pakko-oireista häiriötä hoidetaan psykiatrin ja/tai psykologin toimesta kognitiivisella psykoterapialla,  käyttäytymisterapialla ja lääkkeillä. Lääkehoidossa käytetään serotoniiniaineenvaihduntaan vaikuttavia masennuslääkkeitä.

OCD SYYT

Perinnölliset tekijät vaikuttavat sairastumisalttiuteen, mutta on huomattu, että myös neurologiset tekijät vaikuttavat pakko-oireiden syntyyn. Pakko-oireinen häiriö on yhdistetty aivojen toiminnalisiin muutoksiin etuotsalohkon ja limbisen järjestelmien välisissä yhteyksissä. Tämä vaikuttaa myös serotonergisen välittäjäainejärjestelmän toimintaan.

OCD HOITO

Nordic Clinicillä OCD:n hoito keskittyy kehon perustoimintojen ja tasapainotilojen korjaamiseen. Usein ruoansulatus vaikuttaa hermoston toimintaan. Ulostenäytteellä saadaan tietoa suoliston tilasta ja ruoansulatuksen terveydestä. Virtsanäytteellä saadaan tietoa esimerkiksi maksan toiminnasta. On myös hyvä tutkia pilkkoutuuko maitoproteiini ja gluteiini suolistossa sillä pilkkoutumattomana niistä voi muodostua neuropeptidejä, jotka ylläpitävät oireita. Hoito-ohjeet keskittyvät esimerkiksi ravintoneuvontaan.

Asiakkaamme ovat kertoneet, että Nordic Clinicin hoito auttoi heitä hallitsemaan pakko-oireitaan sen sijaan, että pakko-oireet hallitsisivat heitä. 

Copyright © Nordic Clinic 2021