Touretten oireyhtymä

Touretten oireyhtymä on perinnöllinen neurologinen häiriö, jossa esiintyy ns. tic-oireita. Ne voivat olla tahattomia liikkeitä, nykäyksiä tai äännähdyksiä. Touretten oireyhtymä on neljä kertaa yleisempi miehillä kuin naisilla ja alkaa tyypillisesti ennen kouluikää.


TOURETTEN OIREYHTYMÄ OIREET

Touretten oireyhtymään (Touretten syndrooma) kuuluu tic-oireita eli nykimistä kasvoissa, raajojen nopeita virheasentoja tai tahattomia liikesarjoja. Lisäksi esiintyy tahattomia äännähdyksiä kuten yskähtelyä, huokailua, maiskuttelua, hyminääm huudahtelua tai ekolaliaa. Yli puolella on liitännäisairaus kuten ADHD, pakko-oireinen häiriö, Aspergerin syndrooma tai kaamosmasennus. Äännähtely ja liikkeet lisääntyvät stressin aikana. Oireet vähenevät keskittymiessä, mutta keskittymisen jälkeen ne voivat hetkellisesti lisääntyä runsaastikin.

Suuri osa lapsista on erityislahjakkaita, mutta oireiden vuoksi saattavat olla sosiaalisesti väärinymmärrettyjä ja heitä saatetaan kohdella jopa häiriökäyttäytyjinä.

Usein nykimis- ja äännähtelyoireet lievittyvät iän myötä, mutta liitännäisoireet kuten ADHD ja OCD jatkuvat. Yleesä oireilu alkaa noin 7-vuoden iässä ja saavuttaa huippunsa 14-15 vuotiaana. Puolella oireet häviävät 18 ikävuoteen mennessä. Tämä liittyy aivojen basaaliganlioiden kehitykseen ja toimintaan.

KOULULÄÄKETIETEELLINEN HOITO

Suurella osalla lapsista nykimisoireet ovat lieviä ja ohimeneviä, eivätkä lapset juurikaan huomaa niitä itse. Perheen informointi ja edukaatio oireista sekä lapsen stressitekijöiden lievittäminen ovat kuitenkin tärkeässä osassa hoitoa. 

Vaikeampaa nykimistä tai äännähtelyä voi lievittää lääkkeillä, jotka vaikuttavat esimerkiksi aivojen dopaminergiseen järjestelmään. Lisäksi kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta tai rentoutumisharjoituksista voi olla hyötyä. Lääkehoito ja terapia tulisi suunnitella asiaan perehtyneen erikoislääkärin kanssa.

TOURETTEN OIREYHTYMÄN SYYT

Touretten oireyhtymän syytä ei tiedetä. Perinnölliset ja ympäristötekijät lisäävät tic-oireiden, nykimishäiriön ja Touretten oireyhtymän kehittymisen riskiä. Oireyhtymään on liitetty myös toimintahäiriö aivojen  päälakilohkon etuosassa ja aivorungon yläosassa. Erilaiset ympäristön stressitekijät taas vaikuttavat tic-oireiden voimakkuuteen.

HOITO NORDIC CLINICILLÄ

Nordic Clinicillä selvitetään oireiden juurisyy. Hoitoon liittyy kokonaisvaltaiset elintapa- ja ravinto-ohjeet, jotka keskittyvät nykyisten oireiden lisäksi myös lisäämään hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja ennaltaehkäisemään sairauksia. Joissain tapauksissa ruoansulatuksen ja suoliston toiminta voi liittyä oireiluun ja stressiin. Ulostenäytteellä saadaan tietoa ruoka-aineyliherkkyyksistä, suoliston mikrobitasapainosta, maitohappobakteereista, vastustuskyvystä, sienistä, parasiiteista, suolen pinnan läpäisevyydestä, suoliston tulehdustilasta, gluteiini-intoleranssista, laktoosi-intoleranssista ja ruoansulatusentsyymeistä. Virtsanäytteellä saadaan tietoa stressivasteesta ja siitä, muodostuuko maidosta tai gluteiinista neuropeptideitä, jotka voivat ylläpitää nykimisoireita. Hoitoon liittyy ravinto-ohjeita ja muita elämäntapaohjeita, joilla kehoa ohjataan parempaan tasapainoon kokonaisvaltaisesti.

Copyright © Nordic Clinic 2021