Livsstilscoachning

Individanpassad rådgivning för att framgångsrikt nå dina hälsomål


Många söker idag “quick-fixes” för sina hälsoproblem i form av ett piller och dumpar över ansvaret för sin hälsa i sjukvårdens knä. Tyvärr finns det inga genvägar som långsiktigt håller och varje individ måste ta eget ansvar för sin hälsa. Nästan alltid krävs livsstilsförändringar för att komma tillrätta med ohälsa av kronisk karaktär, men att på egen hand etablera nya livsstilsvanor kan ofta vara utmanande. 

På Nordic Clinic kan du boka tid med en av våra funktionsmedicinska hälsocoacher för att se över din kost, livsstil och rutiner. De har fokus på hela din livssituation och ger skräddarsydda rekommendationer för just dig. För en hållbar förändring krävs kunskap, målbild och en plan. Hälsocoacherna utbildar och stöttar dig och ger handfasta verktyg för att du ska kunna nå dina individuella  hälsomål. Eget ansvar och motivation är dock en förutsättning för att nå både kortsiktiga och långsiktiga resultat. 

Ett samarbete med en av våra hälsocoacher startar alltid med ett omfattande hälsoformulär som fylls i inför första mötet. I din unika hälsohistoria finns många viktiga pusselbitar till ditt hälsotillstånd. Vid första mötet gås historiken såväl som nuvarande situation och livsstilsvanor igenom i detalj. Detta är grunden för de skräddarsydda rekommendationer som sedan tas fram just för dig. Vi tar alltid hänsyn till den individuella livssituationen och målsättningen när en individanpassad hälsoplan tas fram i samråd med klienten. 

Du kan boka enskilda konsultationer med våra hälsocoacher utifrån dina behov. Att rekommendera är dock att boka in ett coachingprogram som löper över ca tre månader. Att på egen hand etablera hälsosamma livsstilsvanor kan nämligen vara tufft. Hälsocoachen kan motivera och stödja dig längs med din unika resa mot en hållbar förändring.

För prisuppgifter om våra coachingprogram, vänligen kontakta info@nordicclinic.se.

Copyright © Nordic Clinic 2021