Tjänar vi pengar på sjuka människor?

På sikt är en funktionsmedicinsk behandling den tydliga vinnaren både för samhället och för den enskilde. Vårt mål är att skapa långsiktiga hälsoförbättringar så att patienter kan undvika årtionden av läkarbesök, läkemedel, sjukskrivning och förtidspensionering. 


Tjänar vi pengar på sjuka människor? Det här är en fråga vi får då och då. Medan de allra flesta har förståelse för våra prisnivåer på grund av vårt arbetssätt, är det naturligt att frågan dyker upp i ett land där kvalificerad sjukvård är skattefinansierad. 

Långa konsultationer

En konsultation hos oss är ofta över sex gånger så lång som på till exempel vårdcentralen. Eftersom konsultationerna kräver mycket för- och efterarbete (ofta flera timmar), får patienterna dock mycket för pengarna. Vårt arvode kan se högt ut per timme men den “osynliga” arbetstiden som läggs ner är mycket stor. 

När vård inte subventioneras blir kostnaderna synliga

Svensk sjukvård finansieras via skatter och bortsett från patientavgiften är den faktiska kostnaden osynlig för patienten. Då Landstinget inte sluter avtal med funktionsmedicinska mottagningar är varken vårt arbete eller de tester vi använder subventionerade med skattemedel. Vår förhoppning är att vård vid funktionsmedicinska läkarmottagningar en dag ska kunna subventioneras som vilken läkarmottagning som helst.

 

Högre initial kostnad ‒ finansiell fördel på sikt

I jämförelse mellan konventionell sjukvård och funktionsmedicin, är den initiala kostnaden för patienten betydligt högre hos oss. På sikt kan dock en funktionsmedicinsk behandling bli den tydliga vinnaren både för samhället och för den enskilde. Vår affärsmodell är varken att skapa långsiktigt och dyrt läkemedelsberoende, eller att få återkommande patienter. Vårt mål är att skapa långsiktiga hälsoförbättringar så att patienter kan undvika årtionden av läkarbesök, läkemedel, sjukskrivning och förtidspensionering. Vi vill ge våra patienter verktyg att hålla sig friska för livet.

Vi måste alla försörja oss och vi på Nordic Clinic kan inte tänka oss något mer givande sätt att göra det på än att hjälpa medmänniskor tillbaka till bättre hälsa på det sätt som vi är övertygade är det mest effektiva och hållbara.

Företag som säljer tester och tillskott får ta emot kritik

Ibland hör man att funktionsmedicinska tester är utvecklade för att tjäna pengar på sjuka människors hopp om att bli friska. Detta skiljer sig inte från den konventionella vården. Många tester och laboratorier som används av vårdcentraler och sjukhus är också utvecklade av privata företag och laboratorier som tjänar pengar på sina produkter och tjänster, som till exempel Aleris och Unilabs. 

Ibland hör man även att kosttillskott säljs för att lura folk på pengar, då i motsats till de läkemedel som skrivs ut av vården. Bakom varje kosttillskott som vi använder finns mycket forskning. Denna forskning är till övervägande del inte genomförd av de företag som själva har skapat produkterna utan främst av oberoende forskare. Detta till skillnad från läkemedel där företagen själva genomför majoriteten av forskningen. Många forskningsrapporter från läkemedelsbolag har genom åren ifrågasatts av forskare och läkare för sin tillförlitlighet och incitament har synats. Kanske borde det främsta fokuset ligga på läkemedelsbolagens etik snarare än tillskottsindustrins, även om viss försiktighet kan vara sunt oavsett om det gäller läkemedel eller tillskott.

Passion för hälsa driver våra medarbetare

En mycket stor andel av oss som jobbar inom funktionsmedicin har själva varit patienter med hälsoproblem i den vanliga vården, där vi oftast inte fick tillräckligt bra hjälp. Vi som upplever att funktionsmedicin hjälper vill med brinnande passion sprida detta arbetssätt för att hjälpa andra. Den offentliga vården har tyvärr inte utrymme för den typ av utredningar och arbetssätt som funktionsmedicin använder sig av. Vi som vill arbeta på detta sätt har därför som enda alternativ att arbeta i privat regi där vården finansieras av patienterna själva.

Desillusionerad vårdpersonal hittar rätt i funktionsmedicinen

Medan många som arbetar i den vanliga sjukvården blir desillusionerade både över arbetsbörda och brist på tid och resurser, känner vi att vi har mycket bättre förutsättningar att hjälpa våra patienter. En del läkare byter bana till funktionsmedicin eftersom de är frustrerade över hur primärvården fungerar. De känner inte att de har möjlighet att hjälpa sina patienter och blir nedslagna av det läkemedelsfokuserade arbetssättet. Hos oss hittar de möjligheten att kunna lägga ner den tid som krävs för en framgångsrik behandling, vilket dock tyvärr innebär att patienterna betalar ett högre pris för besöken.

Copyright © Nordic Clinic 2021