Vad du kan förvänta dig

Att bli patient kan kännas som ett stort steg. Det är lite annorlunda mot att besöka en traditionell läkare. Här är några saker du kan förvänta dig när du tar hjälp av Nordic Clinic.


Konsultationer med tillräckligt med tid

Våra konsultationer är utformade för att ge tillräckligt med tid att verkligen gå igenom dina symptom och din historia, samt komma fram till en handlingsplan. Vi tar oss tid att förklara varje steg i den så att du har full förståelse för vårt tankesätt och grunden bakom varje råd. 

Skräddarsydda rekommendationer

Varje människa är unik. Ingen handlingsplan är därför den andra lik utan anpassas efter din historia, dina symptom, dina testresultat, dina preferenser, din kapacitet, din nivå av stöd från familj och vänner, samt dina ekonomiska förutsättningar.

Anpassat stöd utifrån individuella behov

Att följa en funktionsmedicinsk handlingsplan kan innebära många utmaningar. Vi är här för att stötta och motivera dig längs med din personliga hälsoresa. Vi anpassar vårt stöd efter dina behov så att du får den hjälp du behöver. 

Låg risk för biverkningar

De funktionsmedicinska åtgärder som vi använder oss av har oftast mycket låg risk för biverkningar. Den vanligaste typen av biverkning är att mage eller tarm reagerar på kosttillskott. Om en patient känner sig negativt påverkad av en åtgärd, byter vi strategi – som att till exempel  justera dos.

Högre initial kostnad – lägre kostnad på sikt

Eftersom våra patienter betalar ur egen ficka blir den initiala kostnaden högre än på en vårdcentral där kostnaden är kraftigt subventionerad. En funktionsmedicinsk strategi kan dock resultera i att du kan undvika årtionden av kostnader för tex läkarbesök, läkemedel, sjukskrivning och förtidspensionering.

Inspiration till förändring

Våra rådgivare arbetar passionerat för att hjälpa våra patienter tillbaka till en bättre hälsa. De kan dela med sig av egna erfarenheter inom kost och livsstil samt inspirera till en långsiktig och hållbar förändring. Ansvaret för din hälsa ligger hos dig själv, men vi ger dig de verktygen för att lyckas med din hälsoresa.

Copyright © Nordic Clinic 2021