Vårt team

Framgångsrik funktionsmedicin börjar med ett bra team. Vi har byggt upp ett tvärfunktionellt team av läkare, näringsterapeuter, hälsocoacher, en klinisk fysiolog, en intern forskare och patientsupport för att på bästa sätt stötta våra patienter längs med hälsoresan.


Våra anställda kan arbeta individuellt med patienter, men många gånger samarbetar vi kring en patient för att på bästa sätt ge rätt stöd under hela behandlingsprocessen – olika kompetenser kan behövas under olika faser. Vi har också nära forskningssamarbeten med forskare och professorer från Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Därutöver har vi ett stort internationellt kontaktnätverk av experter att tillgå. Vi vidareutbildar oss kontinuerligt, och vårt mål är att ständigt hålla oss uppdaterade med den senaste forskningen.

Anlita våra rådgivare

Funktionsmedicin

[widgetkit id=”9″]

Läkare – Våra läkare är medicinskt ansvariga på kliniken och kan diagnostisera, skriva ut läkemedel samt remittera till annan typ av medicinsk vård eller behandling. De kan också undersöka patienterna och ge medicinska råd för en rad olika diagnoser och tillstånd. Våra doktorer arbetar med alla typer av patientgrupper.

Klinisk fysiolog – Våra kliniska fysiologer arbetar med alla typer av patientgrupper, men kan inte ställa diagnoser eller förskriva läkemedel. De är specialiserade i att förstå svåra, multifaktoriella tillstånd och arbetar ofta med en stor mängd data och komplex problemlösning inom medicinsk testning. De har en förståelse för många områden inom hälsa och funktion, och är unika i bemärkelsen att kunskapsspannet sträcker sig över områdena medicin, näring, beteenden och livsstil. 

Interna forskare – Våra interna forskare tar fram möjliga lösningar till komplexa fall och symptom och är mycket viktig för det kliniska teamet. De utgår hela tiden från den senaste forskningen och uppdaterar både patienter, doktorer och andra rådgivare på hur olika medicinska tillstånd utvecklas och effektivt ska behandlas enligt forskningen. 

Näringsterapeuter – Våra näringsterapeuter tar egna patienter där en läkarkontakt inte är nödvändig. De är specialiserade på att stötta patienterna med deras hälsa eller medicinska tillstånd genom att fokusera på matsmältning, mikrobiomet, näringsämnen eller åtgärder som är viktiga i läkningsprocessen av både kropp och själ.

Funktionsmedicinska Hälsocoacher

[widgetkit id=”12″]

Klinikens funktionsmedicinska hälsocoacher stöttar patienterna med förändringar av både kost, livsstil och beteenden. De ger stöd åt vissa patientgrupper individuellt, men är ofta också länken mellan det medicinska teamet och patienter när det kommer till att implementera och fullfölja olika behandlingsplaner.

Extern forskning

[widgetkit id=”14″]

Administration

[widgetkit id=”13″]

Copyright © Nordic Clinic 2021