Annie Pettersson

Intern forskare (MSc/PhD) & Coach

På kliniken är Annie ansvarig för våra interna forskningsprojekt, men hon tar även egna klienter, håller utbildningar och föreläsningar, samt verkar för att kliniken implementerar den senaste kunskapen inom funktionsmedicin. Annie brinner för att lösa komplexa hälsoproblem. Hennes främsta fokusområden är kronisk trötthet samt autoimmun, inflammatorisk och psykisk sjukdom. Hon jobbar även med ovanliga diagnoser där det krävs djupare efterforskningar. Annie kan anlitas för medicinsk litteratursammanställning och problemlösning vid svårlösta fall där det krävs mer tid.

Annie Pettersson är molekylärbiolog med examen från Uppsala universitet. Hon har doktorerat på Karolinska institutet där hon forskade på diabetes, övervikt och inflammation. Annies stora intresse för vetenskap och personliga erfarenhet av funktionsmedicin har lett till ett engagemang för individanpassad medicin och forskning inom områden som autoimmuna & kroniska sjukdomar, inflammation, näringslära och livsstil. 

Copyright © Nordic Clinic 2021