Fawz Hani Butrus

Underläkare

Fawz läser sista året på Läkarprogrammet på Karolinska Institutet. Tidigt under utbildningen fann han ett intresse för den funktionsmedicinska aspekten som ett medel för att befrämja patienternas hälsa. Som ett alternativ till läkemedelsbehandlingar, började han se allt starkare evidens för att behandla svåra kroniska sjukdomar – av både autoimmun och annan karaktär – genom livsstilsförändringar och andra metoder. Med hjälp av en rad olika vetenskapliga studier som grund har han idag författat boken ”The Autoimmune Code”, som beskriver hur funktionsmedicin kan motverka och behandla autoimmunitet.

Copyright © Nordic Clinic 2021