Mentorskapsprogram

FÖR FUNKTIONSMEDICINSKA RÅDGIVARE // Våren 2020, Nybrogatan 56, Stockholm eller online

Med Graeme Jones, klinisk fysiolog och VD på Nordic Clinic Stockholm

Nordic Clinic vill förbättra folkhälsan! Detta gör vi aktivt på kliniken idag genom att hjälpa våra klienter att tillfriskna från kronisk ohälsa. Vi vill också bidra till en bättre folkhälsa genom att ge stöd åt andra med samma målsättning som vi. Därför startar vi nu ett mentorskapsprogram för funktionsmedicinska utövare under våren 2020.

Funktionsmedicin är nytt som profession i Sverige och det finns idag ytterst få personer med gedigen erfarenhet av att jobba kliniskt inom området. Komplexiteten i arbetet är hög och hänsyn måste tas till många olika parametrar när man i det kliniska arbetet söker efter grundorsakerna till ohälsa eller symptom. I början av sin karriär kan det kännas både omfattande och svårt att strukturera upp sitt arbete, tolka testresultat, få ihop helheten i klienternas hälsopussel och välja behandlingsstrategi. Vår målsättning med mentorskapsprogrammet är att dela med oss av klinikens kliniska erfarenhet och ge stöd åt andra som arbetar funktionsmedicinskt. Vår förhoppning är att vi ska bli fler som aktivt jobbar för att motverka den epidemi av kronisk ohälsa som lavinartat breder ut sig globalt.

Mentor för programmet är Graeme Jones, VD på Nordic Clinic Stockholm. Graeme är klinisk fysiolog med erfarenhet från medicin, klinisk forskning, rehabilitering, näring, och fitness. Med sina 15 år inom det funktionsmedicinska fältet är Graeme idag en av Europas mest erfarna kliniker på området.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med eller utbildar dig inom funktionsmedicin och har viss grundkunskap kring funktionsmedicinskt arbetssätt och testning. Programmet kommer inte att utbilda i detaljkunskap kring olika tester (för detta finns separata kurser), utan förutsätter att deltagarna har grundläggande förståelse för olika grupper av tester och diagnoser eller tillstånd. Istället kommer lärandet ha utgångspunkt i verkliga klientfall och hur man kliniskt tar sig an detektivarbetet när man utreder en klient och tar fram en handlingsplan. 

 • Ge stöd åt funktionsmedicinska utövare i det kliniska arbetet
 • Ge ökad kunskap om tester och behandlingsstrategier
 • Dra lärdom av varandras erfarenheter
 • Skapa nätverk för samverkan
 • Mentor – Graeme Jones (Eventuellt övrig expertis från Nordic Clinic)
 • Teman – 6 tillfällen. Varje tillfälle kommer att ha ett specifikt tema med koppling till relevant testning för temat: 
 1. Tunntarmen – SIBO
 2. Tjocktarmen – Avföringstester
 3. Sköldkörteln – Nordic Thyroid panel 1
 4. Stress- och könshormoner – DUTCH
 5. Kroppsfunktioner och näringsstatus – Organix Comprehensive
 6. Få ihop helheten kring olika typer av tester – 2 större klientfall där flertalet av ovan tester har genomförts. 
 • Klientfall (ca 75 min) – Möjlighet för deltagarna att bolla sina egna klientfall och tester
  • Inför varje tillfälle skickar de deltagare som vill in klientfall med relevanta testresultat för det valda temat. Ett eller flera klientfall kommer att väljas ut och diskuteras i gruppen. 
  • De avpersonifierade klientfallen/testerna ska skickas in senast 10 dagar före varje tillfälle. Ett par dagar i förväg kommer de utvalda klientfallen att skickas ut till mentorgruppen för genomläsning.
  • Vid brist på klientfall kommer Nordic Clinic att bistå med klientfall.
 • Frågor (ca 45 min) – Möjlighet för deltagarna att få hjälp med enskilda frågeställningar
  • Inför varje tillfälle skickar de deltagare som vill in frågor som de vill ha hjälp med eller bolla. Dessa frågor behöver inte vara kopplade till det specifika temat för dagen.
  • Frågorna ska skickas in senast 10 dagar före respektive tillfälle och skickas ut till gruppen ett par dagar före varje tillfälle för genomläsning.
  • Frågorna kommer att besvaras av Graeme. 
 • 6 tillfällen – 1 gång/månad under  jan/feb-juni 2020
 • 2h/gång – Totalt 12h
 • Deltagande – vi kommer att ha två kurser som löper under våren 
  • Klassrum – 10 platser. I Nordic Clinic Stockholms lokaler på Nybrogatan 56.
  • Online – 10 platser
 • Datum – måndagar:
  • Klassrum – Nybrogatan 56, Stockholm: 27/1, 2/3, 23/3, 20/4, 18/5, 8/6
  • Online: 3/2, 9/3, 30/3, 27/4, 25/5, 15/6
 • Tid – klassrum och online: 14:00-16:00
 • Pris: 3 000 + moms*
 • Tester: GI Map, CSAPx2, SIBO, Nordic Thyroid panel 1, DUTCH Plus och  Organix Comprehensive kan köpas till 30% rabatt vid anmälan** eller under programmets gång. Det rabatterade priserna avser 1 test per person av respektive sort. 
 • Språk: Engelska
 • Anmälan: PROGRAMMET ÄR TYVÄRR FULLBOKAT

Varmt välkommen!

Copyright © Nordic Clinic 2021