Sanna Törsleff Berglund

Sanna är delaktig i Nordic Clinics externa forskningsstudie på IBS som startar i början av 2020 och kommer att löpa under 12 månader. Under denna period tar Sanna emot patienter på kliniken som ingår i studien.

Sannas starka intresse för hur livsstil och miljö påverkar vår hälsa, både fysiskt och mentalt, startade 1999 med en cancerdiagnos på en nära familjemedlem. Sedan dess har hon studerat kroppen och hur allt är sammankopplat. Hon fascineras ständigt av hur fantastiskt vår kropp fungerar med alla samverkande system – både på cellnivå och med naturen/miljön omkring oss.

Under perioden 2006-2017 drev Sanna egen klinisk verksamhet i enlighet med den funktionsmedicinska modellen. Parallellt har hon jobbat som kursförfattare/-hållare och support åt verksamma terapeuter för ett företag inom kunskaps- och kosttillskottsförmedling. Hon är också del i ett bolag och en förening med målsättning att få den funktionsmedicinska modellen till en valbar integrerad del i morgondagens sjuk- och friskvård vid kroniska tillstånd. Sanna fick sin psykologexamen vid Stockholms Universitet i slutet av 1980-talet och utbildade sig till näringsterapeut 2004-2006. Sedan dess har hon fördjupat sina kunskaper med en IFM-utbildning i USA.

Copyright © Nordic Clinic 2021