Shirin Ummeh

Ekonomiassistent

Shirin är en del av Nordic Clinics administra team. Hon sköter löpande klinikens bokföring. Shirin har en magisterexamen i nationalekonomi från University of Dhaka i Bangladesh och har läst redovisning vid TUC, yrkeshögskolan i Stockholm. Under sin utbildning har Shirin även gjort praktik på kliniken.

Copyright © Nordic Clinic 2021