The Power of Poo – Vår avföring har mycket att berätta om vår hälsa

Vissa patienter höjer på ögonbrynen när vi nämner att vi skulle vilja göra ett avföringstest. Ett avföringsprov är dock ett kraftfullt verktyg för att skapa förståelse för vad som faktiskt pågår i mag- tarmkanalen.

För att kroppen ska kunna dra nytta av maten vi äter, måste näringsämnen först brytas ner korrekt och därefter effektivt absorberas genom tarmslemhinnan. Vi är inte vad vi äter, som man brukar säga, utan vi är vad vi absorberar. Bristande förmåga att både smälta och absorbera vitala näringsämnen kan bidra till degenerativa sjukdomar, nedsatt immunförsvar och näringsbrister. Ett nedsatt näringsupptag eller försvagad funktion av tarmbarriären (så kallad ”läckande tarm”), kan vara resultatet av tex; låg saltsyraproduktion, nedsatt nedbrytningsförmåga, olika allergeners påverkan på tarmslemhinnans absorptionsförmåga, obalans eller överväxt av bakterier, parasiter eller svampar i tarmen (dysbios), patogena bakterier, antibiotika och användning av NSAID-preparat (nonsteroidal anti-inflammatory drugs).

Avföringstest är icke-invasiva diagnostiska tester som hjälper funktionsmedicinska rådgivare att objektivt utvärdera statusen i våra tarmar. De testar tarmens mikroflora, inklusive förekomst av parasiter och patogener. Man kan få indikationer på balans mellan olika grupper av mikrooganismer, inflammation, immunfunktion, matsmältning, antibiotikaresistens med mera. Testerna kan alltså ge mycket värdefull input för att skapa förståelse för vad som pågår i mag-tarmkanalen, för att sedan kunna skräddarsy åtgärder för patienterna. En individanpassad plan kan tex inkludera eliminering av patogener eller irriterande ämnen, tillskott av saltsyra, matsmältningsenzymer, kostrekommendationer, pre- och probiotika, tillskott för reparation av tarmslemhinnans barriärfunktion, och råd om stresshantering. På Nordic Clinic Stockholm använder vi oss av flera olika avföringstester som har något olika användningsområden och därför väljs ut specifikt för varje patient.

Copyright © Nordic Clinic 2021