Vad är funktionsmedicin?

Funktionsmedicin sätter patienten i centrum och tar alla aspekter och hela kroppen i beaktande snarare än en isolerad uppsättning symptom. Arbetssättet syftar till att hitta och åtgärda grundorsakerna till ohälsa och sjukdom  istället för att endast behandla symptom. 

Är funktionsmedicin motsatsen till skolmedicin?

Nej, de båda inriktningarna kompletterar delvis varandra och lämpar sig olika bra för olika tillstånd. Funktionsmedicinen är mest effektiv vid kronisk ohälsa och skolmedicinen vid olika typer av akuta tillstånd. Se en jämförelse mellan de båda arbetssätten i bilden nedan.

Vi menar att det effektivaste sättet att närma sig och behandla kroniska symptom är att leta efter och åtgärda grundorsakerna, samt att jobba med kost och livsstil som ett helhetsgrepp. Detta innebär ofta kraftigt minskad användning av läkemedel. Samtidigt innebär funktionsmedicin ett stort fokus på vetenskap och forskning inom områden såsom genetik, nutrition, systembiologi och kunskap om sjukdomsprocesser. Våra rådgivare tar sig tid att noga utreda patientens historia för att utveckla en förståelse för hur livsstil, genetik och miljö interagerar i den enskildes fall. 

Vanligtvis kännetecknas funktionsmedicin av:

  • Funktionsmedicinska konsultationer med patienter tenderar att vara mycket längre än på till exempel vårdcentraler. Vi lägger ner mycket tid, inklusive för- och efterarbete för att verkligen förstå patientens historia, genetik, biokemi, livsstil etc. Konsultationerna fortsätter oftast tills hälsosamma resultat uppnås. Längre konsultationstider leder också till mer tid för empati från vår sida, medan läkare i primärvården upplever stor tidspress och att de inte har möjlighet att ägna den tid åt varje patient som de önskar.
  • Användning av genetiska och funktionella tester för att förstå patientens unika fysiska sammansättning. Vi använder en rad verktyg för att hjälpa till att förstå hur individens kropp fungerar och var orsakerna till symptomen kan ligga.
  • Användning av en kombination av interventioner för att återställa optimal hälsa. Dessa kan inkludera läkemedelsbehandlingar men kan också omfatta näringsmässiga och livsstilsförändringar, användning av kosttillskott, träningsrekommendationer etc.
  • Ett samarbete mellan oss och patienten. Patienten kan få kunskap och förståelse om sig själv som hjälper dem att fortsätta utvecklas och upprätthålla optimal hälsa på ett sätt som är bäst för dem och deras fysiologi.
Vad är funktionsmedicin

Är funktionsmedicin bara för personer med kronisk sjukdom?

Nej, funktionsmedicin kan tillämpas på många olika sätt. Inte bara för att hjälpa sjuka patienter tillbaka till hälsa, utan även för att optimera fysisk och psykisk prestation och för att förebygga framtida ohälsa. Vi menar att funktionsmedicin oundvikligen kommer att vara en integrerad del av sjukvårdens framtid – både för att motverka och förebygga sjudom. 

Hur vet jag att funktionsmedicin är rätt för mig?

Varför inte boka in en konsultation och diskutera de utmaningar som du brottas med? En bokningsförfrågan kan du göra här.

Copyright © Nordic Clinic 2021